Algemene voorwaarden

Om de sessie zo ontspannen en goed mogelijk te laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als je een afspraak maakt bij mij dan ga ik er vanuit dat je deze voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat.

Voor het bijhouden van de administratie wordt bij het maken van een afspraak naar je adres, telefoonnummer en/of e-mailadres gevraagd.

Voorafgaand aan de eerste sessie wordt er door mij een korte intake met je gehouden. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de (medische) informatie die je verstrekt. Op basis hiervan kan de sessie op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden. Bij wijzigingen in de situatie ben je zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.

Ik ben wettelijk verplicht om het behandelplan te bewaren. Hierin staan ook uw persoonsgegevens (voor-, achternaam en geboortedatum). Ik doe mijn uiterste best om deze gegevens geheim te houden. Alle informatie die je tijdens het intakegesprek en de sessies aan mij vertelt, wordt vertrouwelijk behandeld.

Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst advies te vragen aan je arts, voordat je een afspraak maakt. Een sessie bij koorts of griep wordt afgeraden. In mijn praktijk wordt geen medische diagnose gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een sessie en wordt je eventueel doorverwezen naar de huisarts.

Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn, worden voor 50% in rekening gebracht. Betaling verloopt contant of met een betaalverzoek (tikkie) via je mobiel. Deze wordt direct na de sessie voldaan.

Verzekering:
Op dit moment wordt een sessie bij mij nog niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoen aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.

Klachtenfunctionaris:
Het kan voorkomen dat je als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur gaat er naar uit dat je deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht je dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik je aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Geschilleninstantie:
Het staat je vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door je gewenste resultaat leidt – je te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie waarbij ik ben aangesloten.

Met ingang van 5 mei 2021 is mijn praktijk bij een erkende geschilleninstantie aangesloten. De geschilleninstantie is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van het NIBIG.

Contact:
Wanneer je een klacht heeft kunt je contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen je informeren over de mogelijkheden en eventuele verdere procedure.

Petra Hoogenboom is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van je persoonlijke bezittingen. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je de praktijk niet aansprakelijk zult stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een sessie die aan jou gegeven is.

Petra Hoogenboom

Googstraat 1
2377 BG Oude Wetering

06 38 61 50 03
info@petrahoogenboom.nl

Websitebezoek / Cookies

Op de website www.petrahoogenboom.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website www.petrahoogenboom.nl. Petra Hoogenboom gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Disclaimer

Deze site wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en onderhouden door Petra Hoogenboom. Dit is echter geen garantie dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. Petra Hoogenboom kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen, bijvoorbeeld schade of gederfde winst, als gevolg van het gebruik van deze informatie, het vertrouwen op deze informatie of acties ondernomen op basis van deze informatie. Ook kan Petra Hoogenboom niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de site.

Petra Hoogenboom